Lidt om os...

Grundejerforeningen Platanparken administrer området Elmehusene 2 til Elmehusene 320


Foreningen varetager 160 medlemmers interesser i et af de skønneste områder i Albertslunds Kommune.


Tæt på vestskoven, skole, inkøbscentre og offentlige transportmidler og lukkede cykelstier


I alt 19 boligblokke.Grundejerforeningen Platanparkens formål er:


  • at skabe og bevare et gunstigt boligmiljø for børn og voksne
  • at administrere de til området tilhørende veje, stier og fællesarealer
  • at vedligeholde, renholde og snerydde ovennævnte veje, stier og fællesarealer miljørigtigt, d.v.s. at grundejerforeningen ikke anvender sprøjtegift på fællesarealerne. (se artikel i Albertslund Posten)
  • at drive og vedligeholde den til området tilhørende varmecentral og de til området tilhørende forsynings- og afløbsledninger

Foreningens vision er:


  • at fremme oplevelsen ved at bo og leve i området
  • at fremme de fælles spilleregler, som fællesskabet skal efterleve

Medlem af foreningen er enhver ejer af et af de gule Elmehuse (fra nr. 2 til nr. 320)


Kontingenter til grundejerforeningen opkræves kvartalvis, med sidste rettidige betalingsdag primo januar, april, juli og oktober