God takt og tone for beboere i Platanparken.

 

Følgende er tænkt som en rettesnor for "gøren og laden" blandt os beboere. Det handler om god ro og orden, praktiske tiltag, pli og hensynsfuld optræden os beboere imellem, så bebyggelsen bliver et rart sted at bo.

 

 • • Byggestøj/boren/hamren m.v. bør ophøre senest kl. 20:00. Vær opmærksom på, at sådanne lyde forplanter sig i hele rækken.
   

 • • Vær opmærksom når du parkerer din bil: hold ikke ind over fortovet, så passage med barnevogn og andet, herunder snerydning vanskeliggøres?
   

 • • Undlad parkering på vejen ud for stierne, da du da spærrer for evt. ambulancen, brandvæsenet, handicapkørslen og lignende... vis hensyn.
   

 • • Trailere må ikke parkeres i egen carport eller på parkeringspladserne, men henvises til den dertil indrettede plads for enden af 2. stikvej ved nr. 194.
   

 • • Parkering af lastbiler over 3.500 kg, campingvogne samt uindregistrerede biler må ikke finde sted på vejarealer, parkeringspladser og andre ubebyggede arealer.
   

 • • Undlad at cykle eller at køre knallert på fortovet og stierne: et barn kan pludselig løbe ud af gården når du kommer kørende.
   

 • • Har du kæledyr - hund eller kat - så vær opmærksom på at, såfremt dyret luftes i haven eller gården, kan der være lugt- støjgener på vores små parceller. Luft hunden andetsteds - og saml efterladenskaber op og smid det i de dertil opstillede hundeaffaldsstativer.
   

 • • Husk beskæring af buske mv. ved eget fortov og gavle. Grene må ikke hænge ud over plæner og fortove.

 •  

 • • Det henstilles at beboerne ikke anvender sprøjtegift i haverne, for at bevare et grønt miljø.
   

 • • Husk snerydning på eget fortov.

 •  

 • • Haveaffald og andet affald må ikke henstilles på fællesarealerne, men skal opbevares hos grundejer indtil affaldet kan afleveres på containerpladserne.

 •  

 • • Vær med til at holde fællesarealerne rene. Undlad at smide affald på fællesarealerne. Saml eventuelt affald op og smid det i nærmeste affaldsstativ eller aflever det på containerpladserne.

 •  

 • • Hækkene på havesiden bør ikke være over 1.80 m i højden - og bør klippes ind, så de flugter nogenlunde med hinanden.

 •  

Fodboldspil skal ske på boldbane, der er beliggende bag nr. 58 ned mod fællesstien.