Banen ligger ved boldbanen tæt op ad Trippendalsstien. Banen sættes under brugerens beskyttelse. Der ligger en "afretter" bag hækken op ad hegnet