Åbningstider på containerpladserne:

Containerplads 1 (overfor nr. 268)

 

Åben: Mandage mellem kl. 17.30 - 18.15

 

Lukket alle helligdage

 

Her kan afleveres:

Haveaffald (træer, grene og buske - skal neddeles til max. 1 meter, juletræer skal have afklippede grene).

 

Ikke forbrændingsegnet affald (hvilket bl.a. kan være jern, metal, cykler, barne-vognsstel, porcelæn, keramik, spejle, lamper, vinduesglas, møbler med metal-fjedre, plastmøbler og imprægneret træ).

 

Containerplads 2 (ved varmecentral nr. 48A)

Åben: Torsdage i lige uger (uge 2-4-6 osv)

         kl. 17.30 - 18.15

 

Lukket alle helligdage

 

Her kan afleveres:

Fjernsyn

Radioer

Mobiltelefoner

Kaffemaskiner

Brødristere

Eltandbørster

MP3 afspillere

Lamper med afbrydere

Opladere

El-ledninger

 

Køle- fryseskabe

Vaskemaskiner

Tørretumbler

Komfurer

 

Lidt større brændbare ting som ikke kan være i restaffaldssækken, herunder bræd-der, flamingo m.v.

 

Farligt affald som ikke kan være i den udleverede RØDE kasse som f.eks.

store malerspande, lysstofrør, akkumulatorer m.v.

 

Affaldsøer på 1. og 2. stikvej:

 

Her skal afleveres:

 

Pap

Papir

Plast

Glas

Metal

 

Affaldsstativ ved boligen:

 

Her skal afleveres:

 

Madaffald

Restaffald

 

Sorteringsguide for de forskellige fraktioner fraktioner kan findes på hjemmesiden:

 

Affaldssortering | Albertslund Kommune

 

Albertslund Verdensmål Center Affaldssortering !

 

Vigtigt !

                                           

Uden for åbningstiden må affald ikke stilles ved containerpladserne, ligesom affald ikke må efterlades ved affaldsøerne hvis fraktionen skulle være fyldt.

 

Papkasser skal foldes sammen/skæres op så de fyldes mindst mulig.

Havefliser, sten, grus og bygningsaffald (skillevægge af gasbeton, fliser og sanitet fra badeværelser m.v.) skal afleveres på den kommunale Genbrugsstation, Gadagervej 23, 2620 Albertslund, hvor der er åbent alle ugens dage kl. 10 - 17.                                                                     

 

Brug klare plastsække til småt brændbart affald.