I tilfælde af indbrud kontakt:

 

København Vestegns Politi

tlf. 43 86 14 48

 

Fakta:

 

 • Når et indbrud bliver anmeldt til politiet

 • Vagtcentralen vurderer, om der skal ske øjeblikkelig udrykning og kontakt med anmelder eller forurettede.

 

 • Politiet undersøger, om der er et fingeraftryk og andre spor, som tyven kan have afsat.

 •  

 • Afvent med oprydning og rengøring til politiet har givet tilladelse.

 •  

 • Politiet afleverer "fortegnelse over stjålne genstande", som skal udfyldes og tilbagesendes til politiet. Husk journalnummer. Gem kopi til dig selv og forsikringsselskabet.

 

 • Hvis bankhævekort eller kreditkort er stjålet...

 • Spærring PBS: Telefon: 44 89 27 50

 

 

 • Hvis mobiltelefon er stjålet...

 • Spærring hos teleselskab, hvor du også får IMEI-nummer, som politiet skal bruge til at efterlyse og spore den.

 

 • Kontakt forsikringsselskab og bed om en skadeanmeldelse.

 •  

 • Kvittering for anmeldelse til politiet sendes til forurettede - til brug for forsikringselskabet. Læs vejledningen.

 •  

 • Oprydning og evt. reparation og udbedring af skader. Kontakt selv håndværker.

 •  

 • Efteranmeldelse af stjålne effekter ? Politiet skal underrettes ! Husk journalnummer.