ELMEHUSENE 48 A, 2600 GLOSTRUP


Nyhedsbrev 1 – april 2024

 

Bestyrelsen vil fremover gerne informere mere systematisk om, hvad der rør sig i grundejerforeningen. Vi vil derfor starte på at rundsende nyhedsbreve - dette er det første. 

 

Fibernet

Efter et langt tilløb har vi nu fået aktiveret vores fiberbokse. Det giver anledning til at overveje, om vi som forening skal lave en samlet aftale med en udbyder af internet, og derved forhåbentlig få en lavere pris. Det kan dog kun lade sig gøre, hvis der er en stor tilslutning. Bestyrelsen vil derfor gerne have en indikation af, hvor stor tilslutning vi kan regne med. Derfor:

 

  • Hvis bestyrelsen indgår aftale med leverandør af internet gennem dit nye fiberkabel, vil det have interesse   for dig ?

 

  • -Ja, hvis prisen er attraktiv

  • -Nej, uanset pris er jeg ikke interesseret

  • -Nej, jeg har ikke fået installeret fiberboks

 

Giv os venligst et svar på email. Svaret er helt uforpligtende.  

 

Nyt gartner i Platanparken

Efter længere tids utilfredshed med vores hidtidige gartner, har vi opsagt OK Nygaard og indgået aftale med Vig10 A/S om vedligehold af vores grønne arealer. Vi håber på et godt og langvarigt samarbejde.   

 

Vi vil dog lige lægge et par ord om hvor grænsen går mellem den enkelte beboer, og gartnerens arbejde.   

 

Som grundejer er du ansvarlig for:

  • -Holde hæk og hegn omkring din grund – også på ydersiden.

  • -Kanter langs din hæk og hegn, skal du selv vedligeholde

  • -Fortov foran din egen parcel skal du både holde fri for ukrudt og salte/rydde for sne om vinteren. 

For en ordens skyld: Det indgår i aftaler med gartner, at der IKKE må bruges gift til ukrudtsbekæmpelse. Ingen grund til at vi medvirker til yderligere forurening af grundvand. 

 

Arbejdsdage i grundejerforeningen, sæt kryds i kalender.

I sensommeren forsøgte vi os med en arbejdsdag i grundejerforeningen. Målet er at tage de småting, som dukker op, og som ikke er omfattet af aftalen med gartner.  Vi synes det var en succes, da vi både fik ryddet op og fik mødt naboer, vi ellers ikke møder. Vi gentager derfor succesen igen i år, så sæt kryds i kalenderen.

 

-I foråret er der arbejdsdag lørdag d. 4. maj kl. 10:00. Vi mødes ved torsdags-contianerpladsen ved nr 48A.

 

-I efteråret er der arbejdsdag lørdag d. 31. august kl 10:00. Fremadrettet vil sidste lørdag i august blive arbejdsdag, og afsluttes med fællesspisning.

_______________________________________________________________________________________

 

Generalforsamling: Årets generalforsamling er fastsat til 28. maj, kl 19:00

Forslag til generalforsamlingen skal være afleveret til bestyrelsen senest 20. april.

_______________________________________________________________________________________ 

 

Og til sidst et par venlige henstillinger både fra bestyrelsen og vores nabo i de røde Elmehuse.

-Vores grønne arealer må ikke bruges til opbevaring af, trailere eller lign. Det forhindrer at vores gartner kan udføre sit arbejde.   

 

De røde Elmehuses bestyrelse har bedt os nævne at de grønne affaldscontainere ved de røde Elmehuse er deres. Beboere i de gule Elmehuse skal bruge affaldsøerne ved nr. 124 og nr. 176.   

 

Og nu hvor de røde Elmehuse er startet på deres TAO-projekt, giver det en del gener med parkeringspladser.

Så hvis du kan undgå at parkere på indfaldsvejen, og evt. bruge 2. stikvej, vil de være taknemmelige. _______________________________________________________________________________________ 

 

På generalforsamlingen sidste år informerede vi om at vi planlagde at hyre en ekstern administrator til at tage sig af regnskab m.m. Valget er faldet på DABEA A/S. De fleste af jer vil i første omgang ikke opleve de store ændringer. Men vær opmærksom på at en ekstern administrator er mere håndfast i udstedelsen af gebyrer, hvis det smutter med kontingent-betalingen, og der vil også være gebyrer for manuelle betalinger. En god måde at undgå alle disse gebyrer er at have sit kontingent tilmeldt betalingsservice. Det er nemmest og billigst for alle.

 

 

Med venlig hilsen   

Bestyrelsen